Komentář ČBA k Hypoindexu za září 2019

Další pokles Hypoindexu v září na 2,47 % p.a. je pokles oproti srpnu o 0,14 % a pokles oproti začátku roku o 0,53 %. To už lze bezpochyby označit za významnou změnu a také za trend. Stále jsme ovšem daleko od nejnižších sazeb, které byly na trhu koncem roku 2016 a dosáhly minima ve výši 1,77 % p.a.

Snižování sazeb je logická reakce bank na výrazné propady hypotečního trhu. V tuto chvíli to vypadá na 20 % propad trhu oproti loňskému roku. Je dobré k tomu poznamenat, že v letech 2016 až 2018 došlo k boomu na hypotečním trhu, který se tak dostal na nezvykle vysoké objemy přes 200 mld. Kč nových úvěrů a přes 100 tis. kusů hypoték v jednom roce. To bylo ovšem doprovázeno dramatickým nárůstem cen nemovitostí a také opatřeními ČNB, která omezila dostupnost hypoték. Obojí způsobilo letošní propad trhu, na který banky reagují snižováním sazeb, aby přilákaly nové klienty a aby si udržely ty stávající při refixaci úrokových sazeb.

Snížení sazeb je samozřejmě dobrá zpráva pro klienty bank. Půjde trend dál? Domnívám se, že ano. Jednak už jsme si v r. 2016 „vyzkoušeli“ sazby pod 2 % p.a. To znamená, že banky v rámci konkurenčního boje budou ochotny sáhnout ještě více do svých marží. A když se podívám po Evropě, vidím, že sazby hypotečních úvěrů se pohybují kolem 1 % p.a. V Rakousku si můžete zafixovat svoji úrokovou sazbu na 30 let na úrovni kolem 2 %. Česká koruna si může udržovat svoji úroveň úrokových sazeb, ale úplně od sazeb v Eurozóně odhlédnout nemůže. Kromě toho si myslím, že ČNB bude více a více ztrácet chuť zvýšit svoji základní úrokovou sazbu. Možná naopak…

Fincentrum Hypoindex září 2019
Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je hlavním poradcem České bankovní asociace. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.