E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Komentář ČBA k Hypoindexu za září 2019

Další pokles Hypoindexu v září na 2,47 % p.a. je pokles oproti srpnu o 0,14 % a pokles oproti začátku roku o 0,53 %. To už lze bezpochyby označit za významnou změnu a také za trend. Stále jsme ovšem daleko od nejnižších sazeb, které byly na trhu koncem roku 2016 a dosáhly minima ve výši 1,77 % p.a.

Snižování sazeb je logická reakce bank na výrazné propady hypotečního trhu. V tuto chvíli to vypadá na 20 % propad trhu oproti loňskému roku. Je dobré k tomu poznamenat, že v letech 2016 až 2018 došlo k boomu na hypotečním trhu, který se tak dostal na nezvykle vysoké objemy přes 200 mld. Kč nových úvěrů a přes 100 tis. kusů hypoték v jednom roce. To bylo ovšem doprovázeno dramatickým nárůstem cen nemovitostí a také opatřeními ČNB, která omezila dostupnost hypoték. Obojí způsobilo letošní propad trhu, na který banky reagují snižováním sazeb, aby přilákaly nové klienty a aby si udržely ty stávající při refixaci úrokových sazeb.

Snížení sazeb je samozřejmě dobrá zpráva pro klienty bank. Půjde trend dál? Domnívám se, že ano. Jednak už jsme si v r. 2016 „vyzkoušeli“ sazby pod 2 % p.a. To znamená, že banky v rámci konkurenčního boje budou ochotny sáhnout ještě více do svých marží. A když se podívám po Evropě, vidím, že sazby hypotečních úvěrů se pohybují kolem 1 % p.a. V Rakousku si můžete zafixovat svoji úrokovou sazbu na 30 let na úrovni kolem 2 %. Česká koruna si může udržovat svoji úroveň úrokových sazeb, ale úplně od sazeb v Eurozóně odhlédnout nemůže. Kromě toho si myslím, že ČNB bude více a více ztrácet chuť zvýšit svoji základní úrokovou sazbu. Možná naopak…

Fincentrum Hypoindex září 2019
Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.