Kodexy a standardy

Jsme autory řady kodexů a standardů, které se přímo promítají do českého bankovního sektoru. Zatímco kodexy platí pro všechny naše členy, standard představuje doporučení, kterým se členové řídí, pokud se k tomu zaváží. 

Elektronický exekuční příkaz

Označení souboru dokumentů vytvořených v návaznosti na změnu exekučního řádu

Číst více
Formát pro sdílení platebních údajů v CZK - QR kódy

Stanovuje pravidla pro používání formátu pro sdílení platebních informací

Číst více
GDPR

Rámcový výklad některých ustanovení nařízení EU o ochraně fyzických osob

Číst více
Standard oceňování nemovitých věcí

Stanovuje postupy, které souvisí s procesem a vlastním oceňováním nemovitých věcí

Číst více
Výměna bankovních dat s oprávněnými orgány

Dokument stanovuje pravidla výměny a definic datových struktur a formátů (XML)

Číst více
Formáty XML pro vzájemnou komunikaci bank s klienty

Jedná se o dokumenty popisují strukturu transakcí v XML formátu v České republice

Číst více
SEPA standard

Cílem projektu SEPA je stanovit jednotný postup a formáty pro platby denominované v eurech

Číst více
Doporučení ČBA: Refinancování nezajištěných úvěrů

Doporučení ČBA, k jehož dodržování se mohou přihlásit i licencovaní nebankovní poskytovatelé

Číst více
Program COVID III - metodická doporučení

Doporučení MPO jsou vydávána za účelem upřesnění některých ustanovení Smluv o portfoliovém ručení

Číst více