Komise a pracovní skupiny

Jednotlivé úseky odborné problematiky řeší v rámci asociace komise a pracovní skupiny, které jsou tvořeny zástupci našich členských bank. Aktuálně u nás působí 14 komisí, 10 pracovních skupin při komisích a 3 samostatné skupiny.

Komise

Název Předsedové Gestor ČBA
Název
Komise pro Compliance
Předseda

Michal Pokorný

Československá obchodní banka, a. s.
Gestor ČBA
Eva Štorková
Název
Komise právní
Předseda

Martin Berdych

Komerční banka, a. s.
Gestor ČBA
Filip Hanzlík
Název
Komise komunikace
Předseda

František Bouc

Česká spořitelna, a. s.
Gestor ČBA
Monika Petrásková
Název
Komise daňová
Předseda

Petra Pospíšilová

Československá obchodní banka, a. s.
Gestor ČBA
Eva Štorková
Název
Komise pro Workout
Předseda

Jaroslav Schönfeld

Česká spořitelna, a. s.
Gestor ČBA
Filip Hanzlík
Název
Komise pro vnitřní audit
Předseda

Sylva Floríková

Česká spořitelna, a. s.
Gestor ČBA
Eva Štorková
Název
Komise pro účetnictví a reporting
Předseda

Aleš Rieger

Komerční banka, a. s.
Gestor ČBA
Eva Štorková
Název
Komise pro spotřebitelské otázky
Předseda

Milena Brabcová

Československá obchodní banka, a. s.
Gestor ČBA
Věra Svobodová
Název
Komise pro platební styk
Předseda

Martin Kadorík

Komerční banka, a. s.
Gestor ČBA
Tomáš Hládek
Název
Komise pro hypoteční obchody
Předseda

Vladimír Vojtíšek

Hypoteční banka, a.s.
Gestor ČBA
Věra Svobodová
Název
Komise pro finanční trh
Předseda

Pavel Řezníček

COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
Gestor ČBA
Petr Vojáček
Název
Komise pro exportní financování
Předseda

Lenka Tomanová

Česká spořitelna, a. s.
Gestor ČBA
Petr Procházka
Název
Komise pro bankovní regulaci
Předseda

Monika Laušmanová

Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
Gestor ČBA
Petr Vojáček
Název
Komise pro bankovní a finanční bezpečnost
Předseda

Petr Barák

Air Bank, a. s.
Gestor ČBA
Ladislav Pauker

Pracovní skupiny

Název Předsedové Gestor ČBA
Název
Pracovní skupina pro digitalizaci reklamací při Komisi pro platební styk
Předseda

Tomáš Prušinovský

Československá obchodní banka, a. s.
Gestor ČBA
Tomáš Hládek
Název
Pracovní skupina pro platby na mobil při Komisi pro platební styk
Předseda

Ivan Richter

Komerční banka, a. s.
Gestor ČBA
Tomáš Hládek
Název
Pracovní skupina pro výměnu dat s oprávněnými orgány (exekuce apod.) při Komisi pro platební styk
Předseda

Dušan Plávka

Komerční banka, a. s.
Gestor ČBA
Tomáš Hládek
Název
Pracovní skupina pro hotovost při Komisi pro platební styk
Předseda

Michal Vomáčka

Komerční banka, a. s.
Gestor ČBA
Tomáš Hládek
Název
Pracovní skupina pro inovativní platby při Komisi pro platební styk
Předseda

Tomáš Fíla

Komerční banka, a. s.
Gestor ČBA
Tomáš Hládek
Název
Pracovní skupina pro okamžité platby při Komisi pro platební styk
Předseda

Miloslav Peřina

Česká spořitelna, a. s.
Gestor ČBA
Tomáš Hládek
Název
Pracovní skupina pro Open Banking Standards při Komisi pro platební styk
Předseda

Petr Michalík

Česká spořitelna, a. s.
Gestor ČBA
Tomáš Hládek
Název
Pracovní skupina pro XML standardy při Komisi pro platební styk
Předseda

Ľudovít Halás

UniCredit Bank, a. s.
Gestor ČBA
Tomáš Hládek
Název
Pracovní skupiny pro SEPA při Komisi pro platební styk
Předseda

Ľudovít Halás

UniCredit Bank, a. s.
Gestor ČBA
Tomáš Hládek
Název
Pracovní skupina pro Switching při Komisi pro platební styk
Předseda

Petra Kovářová

Komerční banka, a. s.
Gestor ČBA
Tomáš Hládek
Název
Pracovní skupina pro oceňování majetku
Předseda

David Dušek

UniCredit CZ, a.s.
Gestor ČBA
Eva Štorková
Název
Pracovní skupina pro MKT při Komisi pro účetnictví a reporting
Předseda

Aleš Rieger

Komerční banka, a. s.
Gestor ČBA
Eva Štorková
Název
Pracovní skupina pro AnaCredit při Komisi pro účetnictví a reporting
Předseda

Aleš Rieger

Komerční banka, a. s.
Gestor ČBA
Eva Štorková
Název
Pracovní skupina pro ochranu osobních údajů
Předseda

Adam Fiedler

Komerční banka, a. s.
Gestor ČBA
Petr Procházka
Název
Pracovní skupina pro kohezní politiku
Předseda

Jan Hanuš

Komerční banka, a. s.
Gestor ČBA
Petr Procházka