E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Jak a čím jste jako klienti bank chráněni

Ochrana peněz, které jako klienti banky svěřujete do její péče, a poskytování služeb na vysoké úrovni vytvářejí prostředí důvěry ve vztahu banka-klient a patří mezi základní stavební prvky bankovního podnikání. Bankovnictví patří mezi nejpřísněji regulovaná odvětví v ekonomice: banky podnikají s finančními zdroji, které si u nich lidé s důvěrou ukládají, a proto musí respektovat přísnou regulaci pod dohledem ČNB.

Banky ale také pečlivě chrání důvěrné informace o všech svých klientech, které potřebují ke své činnosti nebo které svou činností samy banky vytvářejí. Nejde přitom jen o osobní údaje nebo o stav konta, ale i o informace o případných půjčkách a jejich výši, o tom, zda klient půjčku řádně splácí, zda má pravidelné příjmy a další informace o jeho chování.

Banky jsou si v tomto vědomy své odpovědnosti a citlivé informace o klientech účinně chrání. A na ochranu informací opět pamatuje i zákon, který pracuje s pojmem bankovní tajemství a přesně vymezuje situace, kdy a komu banka může informace o svých klientech poskytnout.

Relativní novinkou v ochraně osobních informací je tzv. GDPR, tj. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které musí samozřejmě dodržovat také banky.

 

Ochrana klientů bank prostřednictvím zákonů 

V nejobecnější rovině přináší východiska ochrany spotřebitelů - klientů bank Občanský zákoník, který například přináší úpravu některých zásad a způsobů smluvních vztahů. Významná ustanovení také přináší zákon o ochraně spotřebitele, který například upravuje povinnosti prodejců a poskytovatelů služeb ve vztahu k zákazníkům. Speciálním zákonem týkajícím se klientů bank je pak zákon o spotřebitelském úvěru, který vymezuje pravidla pro poskytování běžných půjček, ale také hypoték a dalších úvěrů na bydlení. Tento zákon je významný mimo jiné i tím, že sjednotil pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů bankami a tzv. nebankovními poskytovateli těchto úvěrů. Navíc těmto nebankovním poskytovatelům vymezil povinnost získat licenci České národní banky podmíněnou přísnými požadavky.

Nejdůležitější věcí, kterou byste jako klienti bank měli vědět je to, že jsou vaše peníze až do výše 100 000 Euro pojištěny proti případnému úpadku, a to nejen v bankách, ale také ve stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách v české i cizí měně a včetně úroků. Podrobnější informace můžete získat na stránkách Garančního systému finančního trhu.

 

Co dalšího dělají banky k ochraně spotřebitelů

Banky, sdružené v České bankovní asociaci, se v průběhu let dohodly na řadě dobrovolných pravidel, která vám mají ještě více zpříjemnit život, ať už jde o komunikaci s bankou, zjednodušování vyřizování administrativních záležitostí,  ale třeba také v oblasti reklamy a propagace služeb.

Základní soubor pravidel přináší Kodex chování mezi bankami a klienty (zkráceně Etický kodex), jehož významná část je věnována tomu, jak se banky zavázaly jednat s klienty. Další pravidla se objevují v tzv. Standardech bankovní asociace, příkladem je např. Standard mobility klientů, který vám usnadní přechod k jiné bance, nebo dokument z roku 2019 Rámcový výklad některých ustanovení GDPR v bankovním sektoru, který obsahuje podrobnější výklad k ochraně osobních dat klientů dle evropské legislativy GDPR.

 

Kam se můžete obrátit se svými problémy, stížnostmi a podněty

V případě finanční tísně vám nejlépe poradí neziskové organizace, jako je například Poradna při finanční tísni. Jde o obecně prospěšnou společnost, jejímiž partnery jsou i některé banky a další finančním instituce. Je možné se obrátit i na poradny sdružené v Asociaci občanských poraden. Služby těchto poraden jsou zdarma.

Pokud nejste jako klient spokojen se službami své banky, měl byste se v první řadě obrátit na ni. V některých bankách byl také pro tuto agendu zřízen útvar bankovního ombudsmana.

Obrátit se můžete také na Finančního arbitra, který je státem zřízený orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu. Spotřebitelskými záležitostmi se zabývá také Česká národní banka, kam můžete rovněž směrovat vaše stížnosti.