Orgány

Naším statutárním orgánem je Prezidium, které řídí veškerou činnost. Doplňuje ho Dozorčí výbor, který dohlíží na výkon činnosti a hospodaření. Na veřejnosti asociaci reprezentuje náš výkonný ředitel a jeho náměstek.

Prezidium

Tomáš Salomon

Prezident ČBA

 

předseda představenstva a generální ředitel,
Česká spořitelna, a.s.

Jan Juchelka

První viceprezident ČBA

 

předseda představenstva a generální ředitel, Komerční banka, a.s.

Michal Strcula

Viceprezident ČBA

 

předseda představenstva a generální ředitel, Air Bank a.s.

Jakub Dusílek

 

předseda představenstva a generální ředitel, UniCredit Bank CZ and SK, a. s. 

Zdeněk Tůma

 

předseda dozorčí rady,
Československá obchodní banka, a. s.

Dozorčí výbor

Igor Vida

 

předseda představenstva
a generální ředitel, 
Raiffeisenbank a.s. 

Libor Vošický

 

předseda představenstva,
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 

Výkonná ředitelka

Náměstek výkonné 
ředitelky

Monika Zahálková

Česká bankovní asociace

Filip Hanzlík

Česká bankovní asociace

 

Náměstek výkonné
ředitelky

Filip Hanzlík

Česká bankovní asociace