ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Partnerství a spolupráce

V rámci naší činnosti spolupracujeme se širokým spektrem partnerů, ať už jde o subjekty veřejné administrativy, o dohledový orgán, legislativní instituce, asociace, neziskové instituce či akademickou sféru.