Český bankovní sektor

Níže naleznete základní charakteristiky bankovního sektoru, včetně stručného přehledu za uplynulý rok. 

Banky jsou s chodem ekonomiky spjaty těsněji než jakékoliv jiné odvětví. Silné a zdravé banky zajišťují rychlý a bezchybný tok peněz, poskytují prostředky na financování investic a disponují silným know-how v oblasti finančního řízení firem. Rozvíjejí nejvyšší standardy firemní kultury a profesionality přístupu ke klientům a mají důvěru široké veřejnosti. Jsou lídry technologické inovace a individuálního přístupu k potřebám zákazníků.

Český bankovní sektor patří mezi ty nejstabilnější v rámci Evropské unie. Souhrnné finanční charakteristiky sektoru dokládají jeho vysokou stabilitu a v mnoha ukazatelích, třeba v kapitálové přiměřenosti, v poměru úvěrů k depozitům, v ziskovosti i v mimořádně nízkém podílu problémových úvěrů se selháním jej staví na přední místa mezinárodních srovnávacích žebříčků.

Prostředí v českém bankovnictví je velmi konkurenční. Je to dáno různorodostí obchodních modelů, vlastnických poměrů i velikostní strukturou bank, kde vedle sebe existují a spolu soutěží banky velké s širokou nabídkou produktů a služeb, i banky střední a menší, specializované jen na některé segmenty trhu. Konkurence bankám přichází navíc i ze strany nebankovních finančních nebo technologických společností – to vytváří soustavný tlak na inovace, a to nejen ku prospěchu klientů, ale také bank samotných.

Jsme proto rádi, že jako asociace můžeme sdružovat, jak menší, tak větší bankovní subjekty a pomáháme tím toto konkurenční prostředí udržovat.

 

Bankovní sektor v roce 2019

Ke konci roku 2019 bylo v České republice 49 subjektů disponujících bankovní licencí. Celkem 39 subjektů (14 bank a 25 poboček) je pod kontrolou zahraničních vlastníků. Domácí vlastníci kontrolují 10 bank, z toho dvě jsou banky se státní účastí. Přeshraniční služby v ČR dále mohlo poskytovat 457 zahraničních bank působících na jednotném vnitřním trhu EU.

Struktura bankovního sektoru:

  • 4 velké banky,
  • 5 středně velkých bank,
  • 10 malých bank,
  • 25 poboček zahraničních bank a
  • 5 stavebních spořitelen.

Ke konci roku 2019 činila celková hodnota aktiv bankovního sektoru 7 622 mld. Kč. Celkový objem bankovních úvěrů byl 3 450,3 mld. Kč. Domácnostem poskytly banky úvěry v celkové výši 1 649,8 mld. Kč a firemní úvěry dosáhly úrovně 1 120,0 mld. Kč.

Objem klientských vkladů dosáhl ke konci roku 2019 hodnoty 4 739,3 mld. Kč a přesahoval objem klientských úvěrů o téměř 37 %. Převis vkladů nad úvěry je tradičně generován sektorem domácností, kde domácnosti měly uloženo na vkladech u domácích bank o 65 % větší objem prostředků, než jaký čerpaly na úvěrech. Domácnosti měly ke konci roku 2019 u bank uloženo 2 725,5 mld. Kč, 88 % svých úspor měly přitom uloženy na netermínovaných vkladech. V podnikové sféře je objem vkladů a úvěrů přibližně vyrovnaný.