Český bankovní sektor

Níže naleznete základní charakteristiky bankovního sektoru, včetně stručného přehledu za uplynulý rok. 

Banky jsou s chodem ekonomiky spjaty těsněji než jakékoliv jiné odvětví. Silné a zdravé banky zajišťují rychlý a bezchybný tok peněz, poskytují prostředky na financování investic a disponují silným know-how v oblasti finančního řízení firem. Rozvíjejí nejvyšší standardy firemní kultury a profesionality přístupu ke klientům a mají důvěru široké veřejnosti. Jsou lídry technologické inovace a individuálního přístupu k potřebám zákazníků.

Ani český bankovní sektor ale v roce 2020 neunikl dopadům vládních restrikcí zaměřených na zvládání pandemie koronaviru COVID-19. Přesto i nadále zůstávaly české banky pilířem finanční stability těžce zkoušené ekonomiky. V souladu s doporučením ČNB navíc banky udržovaly trvale komfortní úroveň kapitálu posílenou o v roce 2020 nevyplacené dividendy. V prostředí nejistoty ohledně stability pracovních míst a budoucích výnosů někteří dlužníci ztráceli důvěru ve svou schopnost řádně splácet dluhy. České banky byly od počátku krize velmi aktivní ve snaze podporovat své klienty a předcházet problémům, ať už se to týkalo úvěrových moratorií a individuálního přístupu ke klientům, či spolupráce s vládou při přípravě a využití záručních programů COVID III a COVID Plus.

Český bankovní sektor stále patří mezi ty nejstabilnější v rámci Evropské unie. Souhrnné finanční charakteristiky sektoru dokládají jeho vysokou stabilitu a v mnoha ukazatelích, třeba v kapitálové přiměřenosti, v poměru úvěrů k depozitům, v ziskovosti i v mimořádně nízkém podílu problémových úvěrů se selháním jej staví na přední místa mezinárodních srovnávacích žebříčků. To každoročně potvrzují i výsledky náročných zátěžových testů České národní banky, která zkoumá odolnost sektoru jako celku i jednotlivých institucí.

Prostředí v českém bankovnictví je velmi konkurenční. Je to dáno různorodostí obchodních modelů, vlastnických poměrů i velikostní strukturou bank, kde vedle sebe existují a spolu soutěží banky velké s širokou nabídkou produktů a služeb, i banky střední a menší, specializované jen na některé segmenty trhu. Konkurence bankám přichází navíc i ze strany nebankovních finančních nebo technologických společností – to vytváří soustavný tlak na inovace, a to nejen ku prospěchu klientů, ale také bank samotných.

Jsme proto rádi, že jako asociace můžeme sdružovat, jak menší, tak větší bankovní subjekty a pomáháme tím toto konkurenční prostředí udržovat.

 

Bankovní sektor v roce 2020

Ke konci roku 2020 bylo v České republice, stejně jako v předchozích 2 letech, 49 subjektů disponujících bankovní licencí. Celkem 37 subjektů (12 bank a 25 poboček) je pod kontrolou zahraničních vlastníků. Domácí vlastníci kontrolují 12 bank, z toho dvě jsou banky se státní účastí. Přeshraniční služby v ČR dále mohlo poskytovat 471 zahraničních bank působících na jednotném vnitřním trhu EU.

Struktura bankovního sektoru:

  • 4 velké banky,
  • 5 středně velkých bank,
  • 10 malých bank,
  • 25 poboček zahraničních bank a
  • 5 stavebních spořitelen.

Ke konci roku 2020 činila celková hodnota aktiv bankovního sektoru 7 965 mld. Kč (tj. o cca 5,5 % více). Čistý zisk za rok 2020 ve srovnání s předchozím rokem klesl o 48 % na necelých 47,5 mld. Kč.

Celkový objem bankovních úvěrů oproti předchozímu roku stoupl o 4,2 % a dosáhl 3 595,7 mld. Kč. Domácnostem poskytly banky úvěry v celkové výši 1763,1 mld. Kč (což bylo téměř o 6,9 % více než v roce 2019) a firemní úvěry dosáhly úrovně 1123,0 mld. Kč, které v podstatě stagnovaly.

Objem klientských vkladů dosáhl ke konci roku hodnoty 5162,0 mld. Kč a přesahoval objem klientských úvěrů o 43,5 % . Převis vkladů nad úvěry je tradičně generován sektorem domácností, kde domácnosti měly uloženo na vkladech u domácích bank o 60 % větší objem prostředků, než jaký čerpaly na úvěrech. Tento převis se nicméně v pandemickém roce zmenšil o 5 procentních bodů. Domácnosti měly ke konci roku 2020 u bank uloženo 2822,8 mld. Kč, tedy o 12 % (!) více než o rok dříve. Na 80 % svých úspor měly přitom uloženy na netermínovaných vkladech.

V podnikové sféře býval objem vkladů a úvěrů tradičně spíše vyrovnaný. Nicméně v době zvýšené nejistoty poprvé po 30 letech došlo k tomu, že firmy měly na bankovních vkladech 1218 mld. Kč, tedy zhruba o 8 % více prostředků, než činil jejich dluh ve výši 1123 mld. Kč vůči bankám.