E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Slovník pojmů

Nevíte, co znamenají jednotlivé pojmy z oblasti bankovnictví? Třeba vám pomůže náš slovníček pojmů. Upozorňujeme ale, že se nejedná o oficiální a závazné definice.

“Jojo” akcie

(Yo-yo stock)

Vysvětlení

“Stopnutý”

(Stopped out)

Vysvětlení

3D SECURE

(3D SECURE)

Vysvětlení

A/c

(A/c)

Vysvětlení

AAA

(AAA (Triple A))

Vysvětlení

AAR

(AAR)

Vysvětlení

Abnormální výnosy

(Abnormal returns)

Vysvětlení

Absolutní výhoda

(Absolute advantage)

Vysvětlení

Acquirer

(Acquirer)

Vysvětlení

ACRS

(ACRS)

Vysvětlení

Agent

(Agent)

Vysvětlení

Agregátní nabídka

(Aggregate supply)

Vysvětlení

Agregátní poptávka po penězích

(Aggregate monetary demand)

Vysvětlení

Agresivní investiční strategie

(Aggressive investment strategy)

Vysvětlení

Akceptace karet

(Acquiring)

Vysvětlení

Akcie

(Stock)

Vysvětlení

Akcie bez hlasovacích práv

(Non-voting shares)

Vysvětlení

Akcionář

(Shareholder)

Vysvětlení

Akciová burza

(Stock exchange)

Vysvětlení

Akciová dividenda

(Stock dividend)

Vysvětlení

Akciová prémie (emisní ážio)

(Share premium)

Vysvětlení

Akciové fondy

Vysvětlení

Akciové memorandum

(Stock memorandum)

Vysvětlení

Akciové opce

(Equity options)

Vysvětlení

Akciové opční schéma

(Share option scheme)

Vysvětlení

Akciový obchodník

(Stock jobber)

Vysvětlení

Akciový registr

(Share register)

Vysvětlení

Akciový trh

(Stock market)

Vysvětlení

Akciový warrant (opční list)

(Share warrant)

Vysvětlení

Akontace

(Down payment)

Vysvětlení

Akreditiv (L/C)

(Letter of credit (L/C))

Vysvětlení

Akreditiv na viděnou

(Sight letter of credit)

Vysvětlení

Akruální báze

(Accrual basis)

Vysvětlení

Akruální koncept

(Accruals concept)

Vysvětlení

Akruální účetnictví

(Accrual accounting)

Vysvětlení

Aktivní portfoliová strategie

(Active portfolio strategy)

Vysvětlení

Aktivní správa portfolia

Vysvětlení

Aktivní účet

(Active account)

Vysvětlení

Aktivum

(Asset)

Vysvětlení

Akumulace úroků

(Accumulation of interest)

Vysvětlení

Akumulovaná dividenda

(Accumulated dividend)

Vysvětlení

Akumulované dluhopisy

(Accrual bond)

Vysvětlení

Akumulované oprávky

(Accumulated depreciation)

Vysvětlení

Akvizice

(Acquisition)

Vysvětlení

Akvizice akcií

(Acquisition of stock)

Vysvětlení

Akvizice aktiv

(Acquisition of assets)

Vysvětlení

Al pari

(At par)

Vysvětlení

ALCO (Výbor pro řízení aktiv a pasiv)

(ALCO (Asset & Liability Committee))

Vysvětlení

Americký vládní cenný papír

(US treasury security)

Vysvětlení

Amortizace

(Amortization)

Vysvětlení

Amortizační (odpisové) účetnictví

(Depreciation accounting)

Vysvětlení

Analýza cenných papírů

(Security Analysis)

Vysvětlení

Analýza citlivosti

(Sensitivity analysis)

Vysvětlení

Analýza splatnosti pohledávek

(Aging of Receivables)

Vysvětlení

Analýza stáří pohledávek

(Debtors age analysis)

Vysvětlení

Antedatovat

(Antedate)

Vysvětlení

Anticipující akreditiv

(Anticipatory credit)

Vysvětlení

Antidumpingové clo

(Antidumping duty)

Vysvětlení

Antitrustové zákony

(Antitrust laws)

Vysvětlení

Anuita

(Annuity)

Vysvětlení

Anuitní hypotéka

(Annuity mortgage)

Vysvětlení

APRC

(Annual Percentage Rate of Charge)

Vysvětlení

Apreciace

(Appreciation)

Vysvětlení

Aranžér

(Arranger)

Vysvětlení

Arbitráž (finanční)

(Arbitrage)

Vysvětlení

Arbitražér

(Arbitrageur)

Vysvětlení

Aréna, parket

(Ring)

Vysvětlení

Asijská opce

(Asian option)

Vysvětlení

ATM

(ATM)

Vysvětlení

Audit

(Audit)

Vysvětlení

Audit trail

(Audit trail)

Vysvětlení

Auditor

(Auditor)

Vysvětlení

Auditorské standardy

(Auditing standards)

Vysvětlení

Aukce

(Auction)

Vysvětlení

Autentikační požadavek

(Authentication request)

Vysvětlení

Autentikační procedura

(Autenthication procedure)

Vysvětlení

Autentikační prvek

(Autenthication element)

Vysvětlení

Autorizace

(Authorisation)

Vysvětlení

Autorizační avízo

(Authorisation advice)

Vysvětlení

Autorizační centrum

(Authorisation centre)

Vysvětlení

Autorizační kód

(Authorisation code)

Vysvětlení

Autorizační odpověď

(Authorisation response)

Vysvětlení

Autorizační požadavek

(Authorization Request)

Vysvětlení

Aval

(Aval)

Vysvětlení

Avízo

(Letter of Advice)

Vysvětlení

Avízo

(Advice note)

Vysvětlení

Avizující banka

(Advising Bank)

Vysvětlení

Balonová splátka

(Balloon payment)

Vysvětlení

Banka

(Bank)

Vysvětlení

Banka plátce

(Paying bank)

Vysvětlení

Banka pro mezinárodní platby a vyrovnání

(Bank for International Settlements)

Vysvětlení

Bankomat

(ATM, Automatic Teller Machine)

Vysvětlení

Bankovka

(Banknote)

Vysvětlení

Bankovní akcept

(Bank acceptance)

Vysvětlení

Bankovní doba inkasa

(Bank collection float)

Vysvětlení

Bankovní dohled

(Bank supervision)

Vysvětlení

Bankovní garance (záruka)

(Bank guarantee)

Vysvětlení

Bankovní krize

(Bank crisis)

Vysvětlení

Bankovní panika

(Bank panic)

Vysvětlení

Bankovní poplatek

(Bank charge)

Vysvětlení