Co dělají banky pro zdravotně postižené klienty?

Banky citlivě vnímají potřeby zdravotně postižených klientů a vycházejí jim vstříc přátelsky nastavenými podmínkami čerpání bankovních služeb.

Klienti se zdravotním handicapem mají k dispozici potřebný uživatelský komfort, který lze v bankovnictví nabídnout, ať už v případě osobního či digitálního kontaktu s bankou. Snaha pomáhat této skupině občanů se však promítá v bankách i obecněji do politiky společenské odpovědnosti (CSR) a banky se tak připojují k úsilí těmto lidem vytvořit podmínky pro plnohodnotný život.

Níže naleznete přehled, jak jednotlivé banky svůj příspěvek ke komfortu zdravotně postižených klientů naplňují.