Komentář ČBA k Hypoindexu za říjen 2019

Dlouhodobý pokles úrokových sazeb hypotečních úvěrů, který trval nepřetržitě od začátku letošního roku, stále pokračuje. Podle Hypoindexu průměrná úroková sazba v říjnu klesla na 2,36 %. Banky se pak ke svým úrokovým sazbám hypotečních úvěrů chovaly různě. Tři největší hráči, kteří představují cca 80 % trhu, mají v tuto chvíli u 5letých fixací sazby kolem 2,5 % p.a. Ti se svými sazbami příliš nehýbali. Kam půjdou sazby dál?

Na to je zapotřebí, podívat se na vnitřní i vnější vlivy. Především pak na to, jaká jsou očekávání v souvislosti s vývojem české ekonomiky. Tahoun české ekonomiky, tj. domácí poptávka, zůstává na vysoké úrovni. Objevují se ale varovné signály. Např. nošovický Hyundai hlásí slabý odbyt a malé omezení výroby. Při rozšíření tohoto „jevu“ neporostou tolik mzdy a nahoru půjde nezaměstnanost. Takže na jednu stranu dojde ke zmenšení poptávky a snaze bank získat více obchodů snížením úrokových sazeb. Na druhou stranu při větší nezaměstnanosti se zvedne rizikovost úvěrů a banky mohou zvýšit svou rizikovou přirážku. Tyto dva vlivy půjdou proti sobě.

Vnější rizika, která mají na českou ekonomiku vliv, se „uklidnila“ nebo si jich nevšímáme. Obchodní války, které mají své negativní projevy v zavádění cel a obchodních bariér, by se mohly dostat pod kontrolu, Brexit bude přece jenom řízený, o zadluženosti Itálie se moc nemluví… odtud tedy prozatím foukat vítr nebude.

Zdá se, že v nejbližším období bude klid a úrokové sazby hypotečních úvěrů se příliš měnit nebudou.

 

Fincentrum Hypoindex říjen 2019
Vladimír Staňura

Vladimír Staňura je poradcem České bankovní asociace pro oblast financování bydlení. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a na Rotterdam School of Management získal titul MBA. Působil v řadě rolí v domácím i zahraničním bankovnictví. Více než 35 let pracoval pro skupinu ČSOB. Z toho v letech 1991 až 2003 byl členem jejího představenstva. Jeho hlavní odpovědností bylo korporátní bankovnictví, poté retailové bankovnictví a IT včetně elektronického bankovnictví. V letech 2003 až 2017 byl předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny, zkráceně Lišky. Své zkušenosti čerpal mimo jiné i v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce v Moskvě. Od r. 2018 pracuje pro Českou bankovní asociaci, za kterou působí ve správní radě Garančního systému finančního trhu. Kromě toho se věnuje jako poradce ČBA otázkám bydlení a jeho financování. Vášnivě miluje rodinu, aktivní sport, čtení, cestování, cizí jazyky.