Vyjádření ČBA k mediální diskuzi o dostupnosti hypoték

Banky jsou ve své obchodní politice vázány obezřetnostními přístupy, péčí řádného hospodáře a platnou regulací. V uplynulém období pokračoval rychlý růst poskytnutých hypotéčních úvěrů českým domácnostem a úrokové sazby se ocitly na rekordně nízkých úrovních, poblíž kterých se nadále drží. 

Statistika úvěrů dokazuje, že banky dlouhodobě působí na podporu ekonomiky. Bylo to v době krize, kdy prokazatelně pomáhaly zmírňovat její průběh, a je tomu tak i od doby, kdy se ekonomika vrátila k růstu, kdy například objem úvěrů roste rychleji než HDP. Banky ale určitě chtějí udělat pro ekonomiku a své klienty více. Mají na to prostředky i vůli. Jen potřebujeme společně hledat způsoby, jak to udělat, aby se tady mohlo investovat více a peníze jen neležely na účtech u ČNB. Národní rozvojový fond je krásným příkladem, že to jde, přitom je to jen začátek, na který lze dále navázat a spolupráci veřejného a soukromého sektoru ještě více rozvinout. Máme jasné představy, jak najít vhodné struktury projektů, jak financovat zdravotnictví, péči o seniory, dostupné bydlení a infrastrukturu. A již o nich diskutujeme na pracovní úrovni s vládními úředníky.

Příjmy z poplatků a provizí dlouhodobě klesají, většina bank nabízí účty zdarma a mnohým poplatkům se dá předejít prostřednictvím využívání digitálních služeb, jejichž rozvoj je absolutní prioritou bank, o čemž svědčí například nedávno podepsaná legislativa k projektu SONIA/BankID.


Pavel Štěpánek

Pavel Štěpánek je výkonným ředitelem ČBA. Vystudoval obor finance na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde v současné době také přednáší. Od roku 1981 působil na ministerstvu financí, kde vykonával řadu funkcí a byl jmenovám náměstkem ministra financí pro problematiku finanční politiky, mezinárodních vztahů, kapitálového trhu a privatizaci bank. Krátce také působil jako člen dozorčí rady Poštovní banky, člen prezidia Fundu národního majetu a asistent generálního ředitele České spořitelny. V roce 1999 byl prezidentem republiky jmenovám členem bankovní rady České národní banky. Po odchodu do roku 2006 pracoval jako náměstek výkonného ředitele ČBA.