ČBA Strategické řízení pro vrcholové manažery – (De) globalizace – pohledy z výšky – 2. část

  • ČBA Strategické řízení pro vrcholové manažery – (De) globalizace – pohledy z výšky – 2. část
  • 16. 05. 2024

ČBA Strategické řízení pro vrcholové manažery
I. MODUL / II. část
(De) globalizace – pohledy z výšky

Ve druhém dni prvního modulu se budeme věnovat tématu ESG, ochraně klimatu a energetice. Podíváme se na mezinárodní pohled, co na poli udržitelnosti dělá Evropa a jak na to reaguje Česko.

Data, informace a principy uplatňované v rámci ESG doplní čistě finanční pohled na fungování obchodních společností způsobem, který nabídne možnost komplexního pochopení rizik souvisejících s jejich podnikáním.

Zároveň se zaměříme na energetiku a klimatické cíle EU. Co jsou hlavní drivery energetiky včetně distribuované výroby a energetických úspor? Jaké jsou priority pro českou energetiku a jaký je přímý dopad do firemních cash flow a do investic? Na tato témata pohovoříme s Ondřejem Streckerem ze společnosti ČEZ.

Lukášem Benzlem se zaměříme na téma AI z globálního pohledu. Rozebereme nejnovější trendy v použití AI, ale neopomeneme ani možná rizika a dotkneme se etických i právních aspektů.

Na závěr prvního modulu povedeme společnou diskusi s lektory, s nimiž jste se měli možnost doposud setkat v tomto vzdělávacím programu. Tento prostor využijeme pro sdílení vašich názorů a zkušeností na uvedená geopolitická témata, jaký je přínos a vliv současného dění pro vaši organizaci a pro vás osobně.

Více informací na webu ČBA EDUCA PLUS