ČBA ke spuštění a fungování záručního programu COVID III

Dnešní dnem (19. 5. 2020) byl pro firmy zasažené koronavirem a souvisejícími opatřeními spuštěn záruční program COVID III. Jeho cílem je poskytnout účinnou finanční pomoc těm podnikatelům, na které se nedostalo z COVID I a II.

Miroslav Zámečník, ekonomický analytik České bankovní asociace k tomu říká: „Jedná se o suverénně nejvýznamnější program zaručených úvěrů pro podnikatele za dobu existence ČR.“

Podstata programu COVID III spočívá ve skutečnosti, že Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v zastoupení státu poskytuje záruku za komerční úvěr bank, čímž na sebe stát od bank přebírá část rizika pro případ, že by v budoucnu daný úvěr nebyl úvěrovaným podnikem splacen. Banky tak mají možnost poskytnout výrazně více úvěrů, než by tomu bylo bez tohoto záručního programu.

Program obsahuje dva typy záruk: u podniků do 250 zaměstnanců ručí ČMZRB za individuální úvěry až do výše 90 % jistiny zaručovaného úvěru, zatímco u větších podniků od 251 do 500 zaměstnanců se garance snižuje na 80 % jistiny zaručovaného úvěru. V obou případech však maximální výše zaručovaného úvěru nesmí přesáhnout 50 mil. Kč a doba ručení maximálně 3 roky.

Z úvěru lze krýt výdaje jako například mzdy, nájemné, platby za energie, úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur, pořízení zásob, materiálu apod.

Podpora je poskytována formou ručení ČMZRB spolupracující bance za portfolio transakcí konečných příjemců (tzv. portfoliová záruka) což zároveň znamená, že na celkový objem takto poskytnutých úvěrů nese v případě jejich nesplácení ČMZRB pouze 30 % rizika, zatímco na financující bance zůstává 70 %. Tím je financující banka nucena již od samého začátku pečlivě posuzovat

úvěruschopnost žádajícího klienta v souladu s pravidly péče řádného hospodáře.

O podporu podnikatelé žádají u komerční banky, která má s ČMZRB uzavřenou smlouvu o portfoliovém ručení pro program COVID III. Předpokládáme, že smlouvu s ČMZRB uzavřou všechny velké banky fungující v Česku a že se připojí i řada menších bank.

Podnikatel nemá se sjednáváním záruky žádnou dodatečnou práci, vše zajistí komerční banky ve vztahu k ČMZRB po své linii. Díky tomu je proces vyřizování žádostí výrazně jednodušší a rychlejší než tomu je u ostatních záručních programů,“ dodává Pavel Štěpánek, výkonný ředitel bankovní asociace.

 

Více k tomuto tématu naleznete zde:  https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-iii/