ČBA Corporate Governance / II. Modul – Byznys v novém normálu

  • ČBA Corporate Governance / II. Modul – Byznys v novém normálu
  • 23. 05. 2024

Po roce 2020 jsme se setkali s novými proměnnými, které ovlivnily nejen podnikání mnoha firem, ale i naše osobní životy. Museli jsme přijmout řadu zdravotních opatření a naučit se žít s celosvětovou pandemií. Po mnoha letech míru jsme svědky válečné agrese v Evropě, která s sebou přináší nedozírné důsledky pro celý svět. Ta s sebou přinesla zpřetrhání dodavatelsko-odběratelských řetězců, vysokou inflaci anebo třeba vyšší množství kybernetických útoků a dezinformací. V poslední době jsou aktuální i další geopolitické hrozby s důsledky na naše životy i podnikání – konflikt na Blízkém východě či potenciální konflikt mezi Čínou a Taiwanem.

V tomto modulu se podíváme na popis potenciálních hrozeb a scénářů, které mohou narušit provoz organizace, na to, jak se na tyto hrozby připravit a co dělat, až nastanou.

Na závěr dne budeme diskutovat o tom, jak se s novými podmínkami v byznysu popasovat a jak proměnit hrozby současného světa v příležitosti. 

Více informací na webu ČBA EDUCA PLUS