ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Portfolio

(Portfolio)

Obvykle označuje kombinaci aktiv investovaných do finančních instrumentů.

Další pojmy