Portfolio

(Portfolio)

Obvykle označuje kombinaci aktiv investovaných do finančních instrumentů.

Další pojmy