NAV

(Net Asset Value)

Čistá hodnota aktiv.

Další pojmy