ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Zvláštní práva čerpání (SDR, též ZPČ)

(Special Drawing Rights (SDK))

Druh mezinárodních peněz vytvořený MMF a přidělený jeho členským zemím. ZPČ jsou aktivem mezinárodních rezerv, ačkoli jsou jen ve formě zápisů na účtech (neexistují ve formě bankovek a mincí a nejsou kryty žádným kovem). Podmínky MMF stanovují, že pokud má některá členská země deficit platební bilance, může použít SDR k vypořádání svého dluhu vůči jiné zemi, nebo vůči MMF.

Další pojmy