ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zvláštní položky

(Exceptional items)

Fyzické položky, které vyplývají z událostí nebo transakcí mimo běžné aktivity společnosti a které je třeba vykazovat odděleně vzhledem k nutnosti podat ve finančních výkazech pravdivý a věrný obraz o jejich rozsahu a dopadu.

Další pojmy