Zveřejňování, odhalení

(Disclosure)

Vydávání informací společností, které jsou jak pozitivní, tak negativní, a mohou mít vliv na investiční rozhodnutí.

Další pojmy