Zředěné zisky

(Diluted earnings)

Snížení zisku připadajícího na běžnou akcii způsobené emisí nových podílů.

Další pojmy