ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zředěné zisky

(Diluted earnings)

Snížení zisku připadajícího na běžnou akcii způsobené emisí nových podílů.

Další pojmy