ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Zředěné zisky

(Diluted earnings)

Snížení zisku připadajícího na běžnou akcii způsobené emisí nových podílů.

Další pojmy