ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zrcadlové účty

(Mirror accounts)

Zrcadlové účty jsou vzájemné účty v knihách banky, v níž je veden nostro účet.

Další pojmy