Zrcadlové účty

(Mirror accounts)

Zrcadlové účty jsou vzájemné účty v knihách banky, v níž je veden nostro účet.

Další pojmy