Zpráva představenstva (ředitelů)

(Directors' report)

Zpráva, která musí doplňovat roční finanční účty a rozvahu společnosti a která se rozesílá členům společnosti. Musí podávat věrný obraz o vývoji podniku a jeho dceřiných společností během finančního roku; musí obsahovat doporučení ředitelů týkající se rozdělování zisku; popisovat hlavní aktivity společnosti a jejích dceřiných společností; charakterizovat hlavní změny, které společnost uskuteční během budoucího vývoje.

Další pojmy