Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Zpětný nákup akcií

(Share repurchase)

Program, při němž společnost kupuje zpět své vlastní akcie na otevřeném trhu.

Další pojmy