ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zpětný nákup akcií

(Share repurchase)

Program, při němž společnost kupuje zpět své vlastní akcie na otevřeném trhu.

Další pojmy