Zpětný nákup akcií

(Share repurchase)

Program, při němž společnost kupuje zpět své vlastní akcie na otevřeném trhu.

Další pojmy