Znalecké ohodnocení

(Value judgement)

Ohodnocení osobou, která má určité zkušenosti nebo odborné znalosti.

Další pojmy