ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zmrazená aktiva/zůstatky

(Frozen assets/balances)

Zdroje držené v bankách a dalších finančních institucích, které kvůli nařízení vlády nebo soudu nemohou být převedeny.

Další pojmy