ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Zmrazená aktiva/zůstatky

(Frozen assets/balances)

Zdroje držené v bankách a dalších finančních institucích, které kvůli nařízení vlády nebo soudu nemohou být převedeny.

Další pojmy