Zmrazená aktiva/zůstatky

(Frozen assets/balances)

Zdroje držené v bankách a dalších finančních institucích, které kvůli nařízení vlády nebo soudu nemohou být převedeny.

Další pojmy