Zmocnění, mandát

(Mandate)

Aranžérovi nové emise je udělen obchodní mandát. Je odpovědný za určení podmínek emise a za dosažení jejího úspěchu.

Další pojmy