ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zmocnění, mandát

(Mandate)

Aranžérovi nové emise je udělen obchodní mandát. Je odpovědný za určení podmínek emise a za dosažení jejího úspěchu.

Další pojmy