ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zmeškat trh

(Missing the market)

Neprovedení transakce v podmínkách příznivých pro klienta, znamená to být nedbalým makléřem.

Další pojmy