CCD II: změny v úvěrech a jejich dopady

  • CCD II: změny v úvěrech a jejich dopady
  • 29.05.2024
  • ČBA, Churchill II, Italská 69, Praha 2

Poslední významná novela zákona o spotřebitelském úvěru nabude plně účinnosti v září 2024 a již nyní se chystají další zásadní změny v oblasti nezajištěných spotřebitelských úvěrů. Směrnice EP a Rady (EU) 2023/2225 ze dne 18. října 2023 o smlouvách o spotřebitelském úvěru (CCD II) se připravuje na transpozici do českého právního řádu a lhůta pro implementaci uplyne v listopadu 2026.

Jaká budou pravidla pro posuzování úvěruschopnosti? Co vše bude nutné zahrnout do opatření schovívavost? Jak budou vypadat reklamy na spotřebitelské úvěry a jaké budou další významné dopady CCD II do českého právního řádu? Odpovědi na tyto otázky budou předmětem tohoto semináře.

Více na webu ČBA EDUCA PLUS

Pokud máte zájem o toto téma, napište nám na seminare@cbaonline.cz