ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Změna šeku

(Alteration of a bill)

Jestliže dojde ke změně v některé z náležitostí směnky, např. v datu, směnečné částce, době splatnosti nebo akceptaci bez vědomí či schválení všech stran, pak je tato změna neplatná.

Další pojmy