ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zmanipulovaný trh

(Rigged market)

Manipulace s cenou cenného papíru ke vzbuzení zájmu buď kupujících, nebo prodejců.

Další pojmy