ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zlatý standard

(Gold standard)

Zajištění bankovek emitovaných danou zemí, formou rezerv držených ve zlatě. Hodnota zlata musí být fixována k národní měně a současně musí existovat volná směna mezi emitovanými bankovkami a zlatem.

Další pojmy