ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zlatý ingot (zlatá cihla)

(Gold bullion)

Zlato v nejčistší podobě.

Další pojmy