ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zlatý dluhopis

(Gold bond)

Dluhopis zajištěný zlatem. Jsou emitovány firmami těžícími zlato a jejich úroková sazba se odvozuje od vývoje cen zlata.

Další pojmy