ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zkoumání právního titulu

(Examination of title)

Prověřování nároku určité osoby na vlastnictví aktiva majícího hodnotu. Specificky používáno v bankách v souvislosti s cennými papíry.

Další pojmy