Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Zkoumání právního titulu

(Examination of title)

Prověřování nároku určité osoby na vlastnictví aktiva majícího hodnotu. Specificky používáno v bankách v souvislosti s cennými papíry.

Další pojmy