Zjednodušený exportní dokumentační systém

(Aligned Export Documentation System)

Metoda, při níž je co nejvíce informací o zboží zachyceno na hlavním dokumentu tak, aby všechny nebo část informací mohly být reprodukovány mechanicky nebo elektronicky na zvláštním formuláři obdobného vzhledu.

Další pojmy