ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zjednodušený exportní dokumentační systém

(Aligned Export Documentation System)

Metoda, při níž je co nejvíce informací o zboží zachyceno na hlavním dokumentu tak, aby všechny nebo část informací mohly být reprodukovány mechanicky nebo elektronicky na zvláštním formuláři obdobného vzhledu.

Další pojmy