Žiro

(Giro)

Platební systém organizovaný skupinou bank nebo pošt, který umožňuje klientům jedné banky provést platbu klientům jiné banky bez použití hotovosti nebo šeků.

Další pojmy