ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zelená pošta

(Green mail)

Akviziční firma již nakoupila značné množství akcií cílové společnosti. Tento svůj podíl pak nabídne vedení cílové společnosti k odkoupení za vyšší než tržní cenu, aby se zabránilo převzetí.

Další pojmy