Zelená pošta

(Green mail)

Akviziční firma již nakoupila značné množství akcií cílové společnosti. Tento svůj podíl pak nabídne vedení cílové společnosti k odkoupení za vyšší než tržní cenu, aby se zabránilo převzetí.

Další pojmy