ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zdrženlivé obligace

(Chastity bonds)

Stávají se splatitelnými v případě převzetí.

Další pojmy