Zdrženlivé obligace

(Chastity bonds)

Stávají se splatitelnými v případě převzetí.

Další pojmy