ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zboží splňující obchodní podmínky

(Good merchantable condition)

Zboží odpovídající standardům, jež nemá žádný defekt, který by mohl ovlivnit jeho prodej.

Další pojmy