Zboží splňující obchodní podmínky

(Good merchantable condition)

Zboží odpovídající standardům, jež nemá žádný defekt, který by mohl ovlivnit jeho prodej.

Další pojmy