Zbavení se majetku

(Divestment)

Prodej části společnosti.

Další pojmy