Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Záznamy povinně vedené společností

(Statutory books)

Záznamy, které každá společnost musí vést za účelem vyhovění obchodnímu zákoníku (zákonu o společnostech), jako jsou zápisy o průběhu setkání registrovaných akcionářů, zápisy o všech příjmech a výdajích, aktivech a závazcích, nákupech a prodejích.

Další pojmy