ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Záznamy povinně vedené společností

(Statutory books)

Záznamy, které každá společnost musí vést za účelem vyhovění obchodnímu zákoníku (zákonu o společnostech), jako jsou zápisy o průběhu setkání registrovaných akcionářů, zápisy o všech příjmech a výdajích, aktivech a závazcích, nákupech a prodejích.

Další pojmy