ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zaujmout pozici

(Take a position)

Nákup podílů společnosti za účelem ovlivňování řízení této společnosti nebo vytvoření držby pro možnost případného převzetí.

Další pojmy