ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zastupující hlas

(Proxy Vote)

Volba provedená jednou osobou v zájmu jiné osoby na valné hromadě společnosti.

Další pojmy