Zastupující hlas

(Proxy Vote)

Volba provedená jednou osobou v zájmu jiné osoby na valné hromadě společnosti.

Další pojmy