ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Zástava, záruka

(Pledge)

Zajištění ve formě poskytnutí vlastnického práva k majetku ve vlastnictví dlužníka (zástavce) věřiteli (zástavnímu věřiteli) k zajištění splacení jistého dluhu nebo závazku.

Další pojmy