E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Zástava, záruka

(Pledge)

Zajištění ve formě poskytnutí vlastnického práva k majetku ve vlastnictví dlužníka (zástavce) věřiteli (zástavnímu věřiteli) k zajištění splacení jistého dluhu nebo závazku.

Další pojmy