ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Záruka za podání nabídky

(Tender bond/guarantee)

Jestliže společnost předloží nabídku do tendru na zahraniční práci, kupující bude pravděpodobně vyžadovat nějakou záruku, že v případě vítězství v tendru společnost práci provede a nezmění později svůj postoj.

Další pojmy