ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Záruka za podání nabídky

(Tender bond/guarantee)

Jestliže společnost předloží nabídku do tendru na zahraniční práci, kupující bude pravděpodobně vyžadovat nějakou záruku, že v případě vítězství v tendru společnost práci provede a nezmění později svůj postoj.

Další pojmy