Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Záruka za podání nabídky

(Tender bond/guarantee)

Jestliže společnost předloží nabídku do tendru na zahraniční práci, kupující bude pravděpodobně vyžadovat nějakou záruku, že v případě vítězství v tendru společnost práci provede a nezmění později svůj postoj.

Další pojmy