ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Záruka třetí strany

(Third party security)

Zajištění poskytnuté osobou nebo osobami jinými než dlužníkem. Je známo jako ručení.

Další pojmy