Záruka třetí strany

(Third party security)

Zajištění poskytnuté osobou nebo osobami jinými než dlužníkem. Je známo jako ručení.

Další pojmy