E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Záruka třetí strany

(Third party security)

Zajištění poskytnuté osobou nebo osobami jinými než dlužníkem. Je známo jako ručení.

Další pojmy