ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Záruka navrácení platby

(Advance payment guarantee/bond)

Záruka za vrácení zálohy

Další pojmy