Záruka navrácení platby

(Advance payment guarantee/bond)

Záruka za vrácení zálohy

Další pojmy