E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Záruka

(Guarantee)

Prohlášení třetí strany o tom, že se zaručuje za úvěr, který hlavní dlužník přestal splácet. Aby byla záruka právně závazná, je třeba ji vyhotovit v písemné podobě.

Další pojmy