Záruka

(Guarantee)

Prohlášení třetí strany o tom, že se zaručuje za úvěr, který hlavní dlužník přestal splácet. Aby byla záruka právně závazná, je třeba ji vyhotovit v písemné podobě.

Další pojmy