Záruční smlouva

(Guarantee contract)

Smlouva mezi stranami, při níž jedna strana garantuje druhé uskutečnění určité události, v opačném případě bude poskytnuta určitá forma kompenzace.

Další pojmy