ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Záruční prohlášení

(Warranty)

Potvrzení dlužníka o tom, že určité informace, podané jako podmínka poskytnutí úvěru, jsou správné.

Další pojmy