Záruční prohlášení

(Warranty)

Potvrzení dlužníka o tom, že určité informace, podané jako podmínka poskytnutí úvěru, jsou správné.

Další pojmy